Our Values

ONS SOEK NA GOD SE TEENWOORDIGHEID: God se teenwoordigheid is die noodsaaklike en bepalende komponent van ons dienste. Sonder dit is ons niks nie; binne dit vind ons alles. Sy teenwoordigheid is wat ons genees, ons troos, ons lei en blaas nuwe lewe in ons.

ONS BIED 'N LEWENDGEWENDE ATMOSFEER: Ons glo dat die kerk 'n plek is waar alle mense die lewe kan beleef soos God dit beplan het; 'n plek waar liefde gevoel word, verhoudings word gevorm en identiteit word ontdek.

ONS WIL DIE VOLGENDE GENERASIE BEREIK: Ons is toegewyd daaraan om jonges toe te rus en te leer aangaande die weg wat hul moet wandel en om magtige manne en vroue van God eendag te wees.

ONS REIK UIT: Ons leef in ‘n wêreld wat belaai is met soveel einas en ons poog om ‘n verandering en antwoord te bied en geestelike, emosionele en fisiese behoeftes aan te spreek. 

ONS STREEF NA UITNEMENDHEID: God is werd om net die beste te ontvang. Hy het Sy beste aan ons gegee en ons is van plan om ons beste weer vir Hom te gee. Alles wat ons doen doen ons in uitnemendheid en doen dit asof ons dit vir Jesus self doen.

ONS MOEDIG KREATIWITEIT AAN: God is die mees kreatiewe wese van almal; daarom, as kinders van God, omhels EN verwelkom ons kreatiwiteit in elke aspek van ons lewens.

ONS MOEDIG DIVERSITEIT AAN: Ons moedig Diversiteit aan in ons gemeente en besef dat ons elkeen ‘n rol te speel het in die gemeeskap. Ons eer alle Kulture, etniese groepe en rasse. Kort-om. ONS LIEF ALMAL WOES.

ONS STREEF DAARNA OM KULTUREEL RELEVANT TE WEES: Kulturele bewusteid is belangrik vir ons en hiermee poog ons om in ons kultuur die krag van God in te nooi en Sy Heilige Gees te vertrou om nie beperk te wees as gevolg van kulturele vooroordeel nie.

ONS DIEN GOD EN MENSE: Ons grootste begeerte is om mense met God te sien versoen en hoe hul genees word deur die werking van die Heilige Gees. Ons  dien God ten volle en ons dien mense met dieselfde gesindheid as wat ons God dien.

ONS BOU OPBOUENDE VERHOUDINGS: Soos ons almal hier saam geestelik groei, glo ons dat transformasie sal plaasvind, omdat ons kies om intensioneel (aspris) om te gee vir mense om ons.